Jaká je naše mateřská škola

Vítá Vás naše mateřská škola rodinného typu, ve které směřuje k tomu , aby zde bylo dítě šťastné a spokojené.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání na jehož základě zpracováváme Školní vzdělávací program s názvem Já a moji kamarádi.

Ve vzdělávání dětí  upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznání, prožitkové učení – zaměřené na prožitek a zkušenost.  Naše škola se zaměřuje také na výchovu k mezilidským vztahům ,  zdvořilostním návykům a k citovým vztahům k okolí.

Jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Ekologické programy zařazujeme do školního vzdělávání. 

"Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním."
 

Historie

Na jaře 1937 se začalo se stavbou nové školní budovy. Plány na stavbu vypracoval stavitel Jindřich Kachlík z Lysic, návrh na vnitřní uspořádání dal okresní školní inspektor Alois Menšík a stavbu provedl stavitel Josef Jalový z Blanska. Celkové náklady na novostavbu činili v tehdejší měně 244 129,90 Kč. V roce 1938 byla škola dostavena a sloužila jako ZŠ pro první až pátý ročník, tzv. jednotřídka. Od 1. května 1938 do roku 1969 zde působil jako učitel Bohumil Ondra, který se velkou měrou podílel na vedení obecní kroniky po celé období působení na ZŠ. Během uplynulých několika desetiletí škola zodpovědně vychovala několik generací, dala všem základní vzdělání, usilovala o povznesení obce a dbala svérázu vesnice.

Vlivem úbytku místního obyvatelstva však roku 1978 skončila v Býkovicích působnost ZŠ a v letech 78 – 80 byla přebudována na zařízení mateřské školy které plní svoji funkci dodnes.

Denní režim

Jídelníček na tento týden

Školní řád

Informace o platbách

Zájmové činnosti

Výchovně - vzdělávací plán ŠKOLNÍ KURIKULUM s názvem Já a moji kamarádi rozdělen do 4 témat s názvy:

  • Školko, školko kdo v tobě přebývá? 
  • Těšíme se na Vánoce a přejeme si Zdraví v novém roce
  • Někdo klepe na vrátka ...asi jsou to kuřátka 
  • Vyplouváme na cestu kolem světa….vrátíme se koncem léta 🙂

Témata obsahují kompetence, které se rozpracovávají do dalších dílčích cílů v tzv. Třídním vzdělávacím plánu