Informativní schůzka pro rodiče 27.8.2017 v 16 hodin

Informativní schůzka pro rodiče 27.8.2017 v 16 hodin

Seznámení s podmínkami provozu Mš.

Seznámení se Školním řádem, Řádem Školní jídelny, GDPR a dalšími administrativními záležitostmi.