ZÁPIS DO MŠ 2024/25 DNE 7.5.2024

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BÝKOVICE, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SE KONÁ 7.5.2024

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BÝKOVICE

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Býkovice : KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE 2024

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VYPLNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ A NECHÁ POTVRDIT DĚTSKÝM LÉKAŘEM. VYPLNĚNOU ŽÁDOST DORUČÍ DO MŠ

DNE  7.5.2024 V DOBĚ

OD  9:00 – 14: 00 HOD

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE :

žádost o přijetí dítěte 2024 a lékařské vyšetření

Ing. Tejkalová Kateřina

 

K zápisu budou rodiče potřebovat :

  1. Rodný list dítěte
  2. Vyplněnou přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přihláška musí být potvrzena dětským lékaře.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním ve škole, vhozením do poštovní schránky školy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil osobně svým podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Přihlášku naleznete na webových stránkách školy, nebo si ji můžete po domluvě vyzvednout u p. ředitelky Tejkalové, po telefonické domluvě na tel. čísle 739 441173.